Terrigena s.r.o.

  • Realizujeme mělké průzkumné sondy mobilní soupravou RNH 6 na podvozku ARO. Průzkumné sondy provádíme pomocí spirálu (průměr 75 mm), nebo jádrovky (průměr 90 a 110 mm). Maximální hloubka sond činí (dle typu horninového prostředí) 5 až 10 m. Mělké průzkumné sondy (úzkoprofilové vrty) jsou vhodné zejména pro účely odběru vzorků pro sanační geologii (ekologické audity, průzkumy znečištění zemin apod.) a inženýrskou geologii (zakládání staveb apod).
  • Zajišťujeme organizaci sportovních akcí pro širokou sportovní věřejnost.

Více infromací »

Sanační geologie

Mělké úzkoprofilové vrty, hloubené mobilní vrtnou soupravou RNH 6 na podvozku terénního vozidla ARO jsou vhodné zejména pro odběr vzorků zemin za účelem ověření jejch znečištění. Nespornou výhodou je dobrá průchodnost soupravy i ve volném terénu a dostupné finanční náklady. Úzkoprofilové vrty pro sanační geologiii je možno realizovat pomocí vrtných spirálů o průměru 75 mm (maximální hloubkový dosah 10 m), nebo vrtných jádrovek o průměru 90 a 110 mm (maximální hloubkový dosah 8 m).

Více infromací »

Hydrogeologie

Mělké úzkoprofilové průzkumné hydrogeologické vrty, hloubené mobilní vrtnou soupravou RNH 6 na podvozku terénního vozidla ARO jsou vhodné zejména pro ověření výšky hladiny podzemní vody, odběr vzorků zemin i podzemní vody za účelem ověření jejich znečištění. Úzkoprofilové průzkumné hydrogeologické vrty pro hydrogeologiii je možno realizovat pomocí vrtných jádrovek o průměru 90 a 110 mm (maximální hloubkový dosah 8 m). Průzkumné vrty jsou vystrojeny PVC pažnicí o průměru 50 mm.

Více infromací »

Inženýrská geologie

Mělké úzkoprofilové průzkumné inženýrskogeologické vrty, hloubené mobilní vrtnou soupravou RNH 6 na podvozku terénního vozidla ARO pomocí vrtných jádrovek o průměru 90 a 110 mm (maximální hloubkový dosah 8 m). jsou vhodné zejména pro ověření výšky hladiny podzemní vody v místě průzkumu, odběr vzorků zemin i podzemní vody za účelem ověření jejch znečištění a místních inženýrskogeologických poměrů.  Dále zajišťujeme drobné kopané sondy pomocí pásového mini bagru.

Více infromací »


Organizace sportovních akcí

Sportovních akce pro širokou sportovní veřejnost: Zaměřujeme se zejména na výstavbu zázemí závodu, značení tratí (MTB a běžecké tratě) a samotnou pořadatelskou činnost. V této oblasti společnost dlouhodobě (od roku 2011) spolupracuje se z. s. KT Tryskomyš, při pořádání MTB maratonu „Cukroušův Mazec“.

Více informací