Galerie

Praha 3 - nákladové nádraží Žižkov

Průzkum znečištění zemin.