Galerie

Šumperk - žel. vlečka

Ověření výskutu znečištění v nesaturované zóně horninového prostředí.