Galerie

Hradec Králové - Vážní ul.

Průzkum znečištění zemin a vyhloubení průzkumných hydrogeologických vrtů.