Sanační geologie, hydrogeologie a inženýrská geologie

Mělké průzkumné sondy (úzkoprofilové vrty)

Nabízíme realizaci mělkých průzkumných sond mobilní soupravou RNH 6 na podvozku ARO. Průzkumné sondy je možno dle požadavku vyhloubit pomocí spirálu, nebo jádrovky. Maximální hloubka sond činí (dle typu horninového prostředí) 5 až 8 m.

Mělké průzkumné sondy (úzkoprofilové vrty) jsou vhodné zejména pro účely odběru vzorků pro sanační geologii (ekologické audity, průzkumy znečištění zemin apod.) a inženýrskou geologii (zakládání staveb apod.).

Průzkumná sonda – spirál prům. 75 mm
Průzkumný úzkoprofilový vrt – jádrovka prům. 90 mm

 

Drobné zemní výkopové práce

Společnost Terrigena s.r.o. realizuje odbornou likvidaci starých hydrogeologických vrtů a studní dle požadavků hydrogeologa. Zajišťuje jak drobné výkopové práce (odkopání vrtů), tak odstranění starého zhlaví vrtu a jeho tamponáž. O způsobu tamponáže vrtu je vypracován Evidenční list tamponáže vrtu (studny).

Likvidace starých hydrogeologických objektů – odkopání ochranného zhlaví vrtu

 

x